เครื่องสแกนใบหน้า SMART AC1 (TD) ตรวจวัดไข้และระบุตัวตน

44,900.00 ฿

เครื่องสแกนใบหน้า SMART AC1 (TD) ตรวจวัดไข้และระบุตัวตน

44,900.00 ฿