โปรโมชั่น!! เครื่องสแกนใบหน้า SMART AC1 (TD) ตรวจวัดอุณหภูมิและระบุตัวตน พร้อมอุปกรณ์

44,900.00 ฿

โปรโมชั่น!! เครื่องสแกนใบหน้า SMART AC1 (TD) ตรวจวัดอุณหภูมิและระบุตัวตน พร้อมอุปกรณ์

44,900.00 ฿