โปรโมชั่น!! เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/บันทึกเวลา พร้อมอุปกรณ์ รุ่น Uface-302

20,900.00 ฿

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ ZK รุ่่น Uface-302

ราคาโปรโมชั่น พร้อมติดตั้ง และสอนการใช้งาน

 

โปรโมชั่น!! เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/บันทึกเวลา พร้อมอุปกรณ์ รุ่น Uface-302

20,900.00 ฿