ชุดกล้อง Thermal Solution CW180

ชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย

(คัดกรองผู้ป่วย Covid-19)

หมวดหมู่: , ,