ชุดกล้อง Thermal Solution Dahua

ชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย

(คัดกรองผู้ป่วย Covid-19)