PHILIPS
แสง UV

.

.

Signify

ผู้นำระดับโลก
ในด้านระบบแสงสว่าง

และเจ้าของแบรนด์อุปกรณ์แสงสว่าง
ที่ดีที่สุดของโลก Philips

แบรนด์ Philips ยึดมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของแสงสว่าง เป็นเวลากว่า 125 ปีมาแล้ว ที่ฟิลิปส์ยืนหยัดระดับ
แนวหน้าในด้านนวัตกรรม ปัจจุบัน Philips มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใน
ฐานะแบรนด์ชั้นนำในด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง

.

35
YEAR OF
EXPERIENCE

ด้วยประสบการณ์ 35 ปีในด้านแสง UV-C
Philips ได้สร้างความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานที่แข็งแกร่ง
สิ่งนี้ทำให้พัฒนาโคมไฟฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อและห้องฆ่าเชื้อโรค UVC
แบบใหม่เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน ร้านค้าปลี
โรงงานต่างๆ พื้นที่ต้อนรับ โรงเรียน ห้องน้ำสาธารณะ
และแม้กระทั่งในรูปแบบการขนส่งเช่นเครื่องบิน รถประจำทาง และรถไฟ

.

.

.

.

.

.

เทคโนโลยี แสง UV

แสงอัลตราไวโอเลต (UV) ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาของมนุษย์
และแบ่งออกได้เป็นแสง UV-A, UV-B และ UV-C

UV-A

UVA ช่วงความยาวคลื่น 315 – 380 nm รู้จักกันในนามของ
“Black light”เป็นรังสีที่มีอันตรายและระคายเคืองผิวมนุษย์น้อยที่สุด
สามารถนำ มาใช้เป็นประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การทำ Skin Tanning
การรักษาโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของผิวหนัง การใช้ประโยชน์
ทางด้านเคมี, ฟิสิกส์, และการเลี้ยงพืช

.

.

.

.

.

.

.

UV-B

UVB ช่วงความยาวคลื่น 280 – 315 nm ก่อให้เกิดการไหม้ของ
ผิวหนัง (Sunburn or Erythematic) ทำให้เกิดการเผาไหม้
และการอักเสบของตาดำหรือระคายเคืองตาได้ แต่มีคุณประโยชน์
ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ รวมถึงการประยุกต์ ในงาน
อุตสาหกรรมเคมี, และการเลี้ยงสัตว์

.

.

.

.

UV-C

UVC อยู่ในช่วงความยาวคลื่น 100-280 นาโนเมตรการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคจะขยายสูงสุดที่ 265 นาโนมตร หลอดยูวีซีความดันต่ำของฟิลิปส์ มีการแผ่รังสีหลักที่ 254 นาโนเมตร ไม่ปลดปล่อย Ozone โดยที่การทำงานของ DNA เท่ากับ 85% ของค่าสูงสุดเป็นผลให้หลอดไฟ ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคของเรามีความสมบูรณ์อย่างมากในการทำลาย DNA และ RNA ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งหมายความว่าไม่สามารถแพร่พันธุ์ และก่อให้เกิดโรคได้อีก

เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาเป็นหลัก และถูกนำมาใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมานานกว่า 40 ปี

.

.

.

.

Ozone Free ไม่มีสารตกค้าง

Philips เลือกใช้หลอดไฟฆ่าเชื้อยูวีซี ชนิดความยาวคลื่น 253.7nm
ซึ่งไม่ปล่อย Ozone หากถ้าใช้หลอดไฟฆ่าเชื้อ UV-C ที่ใช้มีความยาวคลื่น
ต่ำกว่า 240nm ที่สามารถหาได้ง่ายตามแหล่งต่างๆ
จะเป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC ชนิดความยาวคลื่น 185nm ที่มีราคาถูก
และมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
และยังปล่อย Ozone ที่มีอันตรายออกมาอีกด้วย

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

รังสียูวี
ทําลายเชื้อโรคได้อย่างไร ?

แสงยูวีจะเข้าไปทำลาย DNA และ RNA ของไวรัส ทําให้สายโซ่ของ DNA
ให้เกิดการบิดเบียวไปจากเดิม หรืออ่อนตัวลงจนขาดจากกันในที่สุด
จึงเกิดการยับยั้งเชื้อไวรัสไม่ให้ขยายพันธุ์หรือจำลองตัวเองขึ้นมาได้อีก

.

.

.

.

.

การใช้งาน UVC บนพื้นผิว
Object applications

การใช้งานบนพื้นผิว : เมื่อมีคนไอจามหรือหายใจออก พวกเขาจะปล่อยละอองฝอยออกมาละอองเหล่านี้ส่วนใหญ่ตกลงบนพื้นผิวและวัตถุใกล้เคียงเซ่นโต๊ะทำงาน เก้าอี้ หรือโทรศัพท์ หากพวกเขามีไวรัส พนักงานอาจติดเชื้อได้จากการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื้อนและไปสัมผัสดวงตา จมูกหรือปาก

การใช้งาน UVC กับวัตถุ
Surface applications

การใช้งานกับวัตถุ : เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวได้นานถึง 5 วัน ดังนั้นอุปกรณ์ที่สัมผัสกันเป็นประจำเช่นโทรศัพท์ หรือใช้งานร่วมกันระหว่างบุคคลอาจมีความเสี่ยงสูง การแนะนำกระบวนการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในสิ่งของที่มีการใช้ซ้ำหรือการชาร์จซ้ำในแต่ละวันช่วยให้มั่นใจได้ว่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจะถูกทำลาย

การใช้งาน UVC บนอากาศ
Air applications

การใช้งานกับอากาศ : ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อราสามารถแพร่กระจายทางอากาศ แพร่กระจายทางการหายใจ การพูดคุย ไอจามการทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดละอองฝอย การทำความร้อนความเย็น และการไหลเวียนของอากาศในพื้นที่ของคุณสามารถกระจายแบคทีเรียและไวรัสในอากาศได้มากขึ้น

ลักษณะการใช้งานเครื่อง UV-C

รังสี UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรค

1. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ด้วยแสง UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ

อุปกรณ์อากาศด้านบนของการฆ่าเชื้อโรค ฟิลิปส์ยูวีซ การติดตั้งเพดานอากาศด้านบนของการฆ่าเชื้อโรคด้วย UVC ของ Philipsได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนเพดานเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในอากาศในการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับความสูงเพดานต่ำ รังสี UV-C จะกระจายที่ระดับอุปกรณ์ขึ้นไป ลำแสงของรังสี UV-C ถูกควบคุมด้วยตัวสะท้อนแสงเฉพาะและการออกแบบบานเกล็ด สิ่งนี้ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศในพื้นที่ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวันจะดำเนินต่อไปได้ภายใต้พื้นที่ที่อุปกรณ์ทำงานอยู่

หลักการทำงานเครื่องฆ่าเชื้อ UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ

2. ตู้อบฆ่าเชื้อโรค ด้วยแสง UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคบนวัตถุ

ตู้อบยูวีซี เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคบนวัตถุ หรือบนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีการสัมผัสเป็นประจำทุกวัน เช่น โทรศัพท์, แล็ปท็อป, นาฬิกา, กระเป๋าตัง, แก้วน้ำ, หรืออุปกรณ์ทั่วไปในสำนักงาน ตู้ทำจากสแตนเลสสตีล สามารถปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อตู้ถูกเปิดออก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่ได้รับรังสีี UVC โดยตรง ตัวจับเวลาขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค ใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียว

3. รถเข็นฆ่าเชื้อโรค ด้วยแสง UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคบนพื้นผิว

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยหลอดไฟuvc จากฟิลิปส์ ออกแบบมาเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่ทำงาน มีระยะครอบคลุมเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 20 ตารางเมตร หรือพื้นที่วงกลม 36 ตารางเมตร โดยขึ้นอยู่กับประเภทของรถเข็นที่เลือก

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยหลอดไฟUVC รุ่นหนึ่งแขนหรือสองแขนออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคขั้นสูง สำหรับพื้นผิวภายในพื้นที่สูงถึง 36 ตารางเมตร ของพื้นที่ครอบคลุมวงกลมหรือ 20 ตารางเมตร ของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการแหล่งกำเนิดแสง UV-C ของ Signify ช่วยลดการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 พื้นผิวต่ำกว่าระดับที่ตรวจจับได้ภายในเวลาเพียง 9 วินาที คุณลักษณะด้านความปลอดภัยเช่น รีโมทคอนโทรล สัญญาณเตือนด้วยเสียงและกุญแจล็อค ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้งาน รถเข็นอย่างปลอดภัย ด้วยล้อ 360 °รถเข็น uvc จึงเป็นทางออกที่ยืดหยุ่นได้อย่างง่ายดาย สามารถเปลี่ยนและจัดตำแหน่งใหม่ได้อย่างรวดเร็วในห้อง / พื้นที่ รังสียูวีซีของรถเข็น ฆ่าเชื้อด้วยช่วงเวลาที่ระบุไว้และมีความหลากหลายสำหรับตัวเลือกทิศทางหลอดไฟฆ่าเชื้อและระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ

4. หลอดไฟฆ่าเชื้อ ด้วยแสง UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคบนพื้นผิว

หลอดไฟuvc ออกแบบมาสำหรับการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวและเหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง ช่วงของการใช้งาน UV-C ให้การฉายรังสียูวีซี ที่เป็นเนื้อเดียวกัน การกระจาย ความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคขึ้นอยู่กับกำลังไฟที่ใช้และเวลาที่เปิดรับแสง เฉพาะสำหรับระยะทางที่กำหนดจากพื้นผิวนั้น ห้ามไม่ให้คนหรือสัตว์อยู่บริเวณที่มีการใช้งานเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการสะท้อนแสงสูงและ ตัวเครื่องอะลูมิเนียมที่ทนทานซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและควบคุมแสงยูวีซี ไปยังพื้นผิวที่จะฉายรังสี

5. เครื่องฆ่าเชื้อ UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคภายในบ้านเรือน

ปกป้องบ้านของคุณจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียด้วยแสง UVC

โคมไฟฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะ และตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซี แบรนด์ฟิลิปส์ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์ได้ในระยะเวลาไม่กี่นาที เหมาะสำหรับภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณและครอบครัวของคุณจากเชื้อโรคที่อันตราย

.

.

.

.

.

เชื้อโรคอยู่รอบตัวเรา

ทั้งเชื้อไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา
เชื้อหวัด, เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ,
เชื้ออีโคไล, เชื้อ RSV

.

.

.

..

.

.

.

.

แหล่งสะสมเชื้อโรค
ใกล้ตัวเรา

• สวิตซ์ไฟ • ก๊อกน้ำ
• ลูกบิดประตู • ราวบันได
• ถังขยะ • เฟอร์นิเจอร์
.
.
.

การประยุกต์การใช้งานของระบบแสงสว่าง

ร้านค้า
การฆ่าเชื้อบนรถเข็นสินค้า ชั้นวางสินค้า และเคาน์เตอร์
.

สำนักงาน
ฆ่าเชื้อห้องทำงาน ที่ประชุม และทางเดิน
.

ร้านอาหาร
ฆ่าเชื้อพื้นผิวและอุปกรณ์เตรียมอาหาร

ร้านเสริมสวย
ฆ่าเชื้อในห้องลูกค้า พื้น กระจก เก้าอี้
พื้นผิวเคาน์เตอร์ และบริเวณที่ระวังเป็นพิเศษ

ธนาคาร
ฆ่าเชื้อเคาน์เตอร์ เครื่องกดเงินสด
และพื้นผิวที่ทำงาน

ห้องน้ำ
ฆ่าเชื้อโต๊ะหน้ากระจก อ่างล้างหน้า และกระจก

โรงเรียน
ฆ่าเชื้อผนังห้องเรียน พื้น โต๊ะ และพื้นผิว
.

โรงแรมและการบริการ
ฆ่าเชื้อห้องพัก แผนกต้อนรับ
และเครื่องใช้ส่วนรวม

ขนส่ง
ฆ่าเชื้อพื้นผิวภายในและภายนอก
ของยานพาหนะชนิดต่างๆ และพื้นที่รอ
สำหรับผู้โดยสาร

ใบอนุญาต

PHILIPS
แสง UV

.

Signify

ผู้นำระดับโลก
ในด้านระบบแสงสว่าง

.

.
เจ้าของแบรนด์อุปกรณ์แสงสว่าง
ที่ดีที่สุดของโลก Philips

แบรนด์์ Philips ยึดมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของแสงสว่าง เป็นเวลากว่า 125 ปีมาแล้ว ที่ฟิลิปส์ยืนหยัดระดับแนวหน้าในด้านนวัตกรรม ปัจจุบัน Philips มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะแบรนด์ชั้นนำในด้านหลอดไฟและอุปกรณส่อง์แสงสว่าง

.

35
YEAR OF
EXPERIENCE

.

ด้วยประสบการณ์ 35 ปีในด้านแสง UV-C Philips ได้สร้างความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานที่แข็งแกร่งสิ่งนี้ทำให้พัฒนาโคมไฟและห้องฆ่าเชื้อโรค UVCแบบใหม่เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน ร้านค้าปลีกโรงงานต่างๆ พื้นที่ต้อนรับ โรงเรียน ห้องน้ำสาธารณะและแม้กระทั่งในรูปแบบการขนส่งเช่นเครื่องบิน รถประจำทาง และรถไฟ

เทคโนโลยี แสง UV

แสงอัลตราไวโอเลต (UV) ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาของมนุษย์และแบ่งออกได้เป็นแสง UV-A, UV-B และยูวีซี UV-C

UV-A

UVA ช่วงความยาวคลื่น 315–380 nm รู้จักกันในนามของ“Black light”เป็นรังสีที่มีอันตรายและระคายเคืองผิวมนุษย์น้อยที่สุดสามารถนำ มาใช้เป็นประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การทำ Skin Tanningการรักษาโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของผิวหนัง การใช้ประโยชน์ทางด้านเคมี, ฟิสิกส์, และการเลี้ยงพืช

UV-B

UVB ช่วงความยาวคลื่น 280 – 315 nm ก่อให้เกิดการไหม้ของผิวหนัง (Sunburn or Erythematic) ทำให้เกิดการเผาไหม้และการอักเสบของตาดำหรือระคายเคืองตาได้ แต่มีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ รวมถึงการประยุกต์ ในงานอุตสาหกรรมเคมี, และการเลี้ยงสัตว์

UV-C

UVC อยู่ในช่วงความยาวคลื่น 100-280 นาโนเมตรการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคจะขยายสูงสุดที่ 265 นาโนมตร หลอดยูวีซีความดันต่ำของฟิลิปส์ มีการแผ่รังสีหลักที่ 254 นาโนเมตร ไม่ปลดปล่อย Ozone โดยที่การทำงานของ DNA เท่ากับ 85% ของค่าสูงสุดเป็นผลให้หลอดไฟ ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคของเรามีความสมบูรณ์อย่างมากในการทำลาย DNA และ RNA ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งหมายความว่าไม่สามารถแพร่พันธุ์ และก่อให้เกิดโรคได้อีก

เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาเป็นหลัก และถูกนำมาใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมานานกว่า 40 ปี

Ozone Free ไม่มีสารตกค้าง

Philips เลือกใช้หลอดไฟยูวีซ ชนิดความยาวคลื่น 253.7nmซึ่งไม่ปล่อย Ozone หากถ้าใช้หลอดไฟ UV-C ที่ใช้มีความยาวคลื่นต่ำกว่า 240nm ที่สามารถหาได้ง่ายตามแหล่งต่างๆจะเป็นหลอดไฟ UVC ชนิดความยาวคลื่น 185nm ที่มีราคาถูกและมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและยังปล่อย Ozone ที่มีอันตรายออกมา

.

รังสียูวี
ทําลายเชื้อโรคได้อย่างไร ?

.

.

แสงยูวีจะเข้าไปทำลาย DNA และ RNA ของไวรัส ทําให้สายโซ่ของ DNAให้เกิดการบิดเบียวไปจากเดิม หรืออ่อนตัวลงจนขาดจากกันในที่สุดจึงเกิดการยับยั้งเชื้อไวรัสไม่ให้ขยายพันธุ์หรือจำลองตัวเองขึ้นมาได้อีก

การใช้งาน UVC บนพื้นผิว
Object applications

การใช้งานบนพื้นผิว : เมื่อมีคนไอจามหรือหายใจออก พวกเขาจะปล่อยละอองฝอยออกมาละอองเหล่านี้ส่วนใหญ่ตกลงบนพื้นผิวและวัตถุใกล้เคียงเซ่นโต๊ะทำงานโต๊ะ หรือโทรศัพท์ หากพวกเขามีไวรัส พนักงานอาจติดเชื้อได้จากการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื้อนและไปสัมผัสดวงตา จมูกหรือปาก

การใช้งาน UVC กับวัตถุ
Surface applications

การใช้งานกับวัตถุ : เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวได้นานถึง 5 วัน ดังนั้นอุปกรณ์ที่สัมผัสกันเป็นประจำหรือใช้งานร่วมกันระหว่างบุคคลอาจมีความเสี่ยงสูง การแนะนำกระบวนการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในสิ่งของที่มีการใช้ซ้ำหรือการชาร์จซ้ำในแต่ละวันช่วยให้มั่นใจได้ว่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจะถูกทำลาย

การใช้งาน UVC บนอากาศ
Air applications

การใช้งานกับอากาศ : ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อราสามารถแพร่กระจายทางอากาศ แพร่กระจายทางการหายใจ การพูดคุย ไอจามการทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดละอองฝอย การทำความร้อนความเย็น และการไหลเวียนของอากาศในพื้นที่ของคุสามารถกระจายแบคทีเรียและไวรัสในอากาศได้มากขึ้น

ลักษณะการใช้งานเครื่อง UV-C

รังสีี UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรค

1. เครื่อง UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ

อุปกรณ์อากาศด้านบนของการฆ่าเชื้อโรค ฟิลิปส์ยูวีซ การติดตั้งเพดานอากาศด้านบนของการฆ่าเชื้อโรคด้วย UVC ของ Philipsได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนเพดานเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในอากาศในการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับความสูงเพดานต่ำ รังส UV-C จะกระจายที่ระดับอุปกรณ์ขึ้นไป ลำแสงของรัง UV-C ถูกควบคุมโดยตัวสะท้อนแสงเฉพาะและการออกแบบบานเกล็ด สิ่งนี้ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศในพื้นที่ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวันจะดำเนินต่อไปได้ภายใต้พื้นที่ที่อุปกรณ์ทำงานอยู่

หลักการทำงานเครื่อง UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ

2. ตู้อบ UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคบนวัตถุ

ตู้อบยูวีซี เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคบนวัตถุ หรือบนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีการสัมผัสเป็นประจำทุกวัน เช่น โทรศัพท์, แล็ปท็อป, นาฬิกากระเป๋าตัง, แก้วน้ำ, หรืออุปกรณ์ทั่วไปในสำนักงาน ตู้ทำจากสแตนเลสสตีล สามารถปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อตู้ถูกเปิดออก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่ได้รับรังสีี UVC โดยตรง ตัวจับเวลาขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค ใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียว

3. รถเข็น UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคบนพื้นผิว

รถเข็นฆ่าเชื้อด้วยยูวีซีจากฟิลิปส์ ออกแบบมาเพื่อใช้ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวที่ทำงาน มีระยะครอบคลุมเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 20 ตารางเมตร หรือพื้นที่วงกลม 36 ตารางเมตร โดยขึ้นอยู่กับประเภทของรถเข็นที่เลือก

รถเข็น UVC รุ่นหนึ่งหรือสองแขนออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อขั้นสูง สำหรับพื้นผิวภายในพื้นที่สูงถึง 36 ตารางเมตร ของพื้นที่ครอบคลุมวงกลมหรือ 20 ตารางเมตร ของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการแหล่งกำเนิดแสงยูวีซี UV-C ของ Signify ช่วยลดการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 พื้นผิวต่ำกว่าระดับที่ตรวจจับได้ภายในเวลาเพียง 9 วินาที คุณลักษณะด้านความปลอดภัยเช่นรีโมทคอนโทรลสัญญาณเตือนด้วยเสียงและกุญแจล็อคถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้งาน รถเข็นอย่างปลอดภัย ด้วยล้อ 360 °รถเข็น UVC จึงเป็นทางออกที่ยืดหยุ่นได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนและจัดตำแหน่งใหม่อย่างรวดเร็วในห้อง / พื้นที่ รังสียูวีซีของรถเข็น ฆ่าเชื้อด้วยช่วงเวลาที่ระบุไว้และมีความหลากหลายสำหรับตัวเลือกทิศทางหลอดไฟและระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ

4. หลอดไฟ UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคบนพื้นผิว

หลอดยูวีซี ออกแบบมาสำหรับการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวและเหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง ช่วงของการใช้งาน UV-C ให้การฉายรังสียูวีซี UVC ที่เป็นเนื้อเดียวกัน การกระจาย ความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคขึ้นอยู่กับกำลังไฟที่ใช้และเวลาที่เปิดรับแสง เฉพาะสำหรับระยะทางที่กำหนดจากพื้นผิวนั้น ห้ามไม่ให้คนหรือสัตว์อยู่บริเวณที่มีการใช้งานเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการสะท้อนแสงสูงและ ตัวเครื่องอะลูมิเนียมที่ทนทานซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและควบคุมแสงยูวีซี ไปยังพื้นผิวที่จะฉายรังสี

5. เครื่อง UV-C เพื่อการยับยั้งเชื้อโรคภายในบ้านเรือน

ปกป้องบ้านของคุณจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียด้วยแสง UVC

โคมไฟตั้งโต๊ะ และตู้อบแสงยูวีซี แบรนด์ฟิลิปส์ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์ได้ในระยะเวลาไม่กี่นาที เหมาะสำหรับภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณและครอบครัวของคุณจากเชื้อโรคที่อันตราย

.

.

เชื้อโรค
อยู่รอบตัวเรา

.

.

.
ทั้งเชื้อไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา
เชื้อหวัด, เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ,
เชื้ออีโคไล, เชื้อ RSV

แหล่งสะสมเชื้อโรค
ใกล้ตัวเรา

• สวิตซ์ไฟ • ก๊อกน้ำ
• ลูกบิดประตู • ราวบันได
• ถังขยะ • เฟอร์นิเจอร์

การประยุกต์การใช้งานของระบบแสงสว่าง

ร้านค้า
การฆ่าเชื้อบนรถเข็นสินค้า ชั้นวางสินค้า และเคาน์เตอร์
.
สำนักงาน
ฆ่าเชื้อห้องทำงาน ที่ประชุม และทางเดิน
.
ร้านอาหาร
ฆ่าเชื้อพื้นผิวและอุปกรณ์เตรียมอาหาร
ร้านเสริมสวย
ฆ่าเชื้อในห้องลูกค้า พื้น กระจก เก้าอี้
พื้นผิวเคาน์เตอร์ และบริเวณที่ระวังเป็นพิเศษ
ธนาคาร
ฆ่าเชื้อเคาน์เตอร์ เครื่องกดเงินสดและพื้นผิวที่ทำงาน
ห้องน้ำ
ฆ่าเชื้อโต๊ะหน้ากระจก อ่างล้างหน้า และกระจก
โรงเรียน
ฆ่าเชื้อผนังห้องเรียน พื้น โต๊ะ และพื้นผิว
.
.
โรงแรมและการบริการ
ฆ่าเชื้อห้องพัก แผนกต้อนรับ
และเครื่องใช้ส่วนรวม
ขนส่ง
ฆ่าเชื้อพื้นผิวภายในและภายนอกของยานพาหนะชนิดต่างๆ และพื้นที่รอสำหรับผู้โดยสาร

ใบอนุญาต

UVC เป็นแสงที่มีความอันตราย เพราะแสง UV-C สามารถทำให้
สารพันธุกรรมมีปัญหา แต่แสงยูวีซีก็ไม่สามารถส่องลงมายังโลกได้
เพราะโลกมี Ozone คอยป้องกันไว้

ดูสินค้า

.

.

UVC กับ Far-UVC Light
ต่างกันยังไง?

ทั้ง UVC และ Far-UVC Light ทั้งคู่คือแสง UV ที่อยู่สุดของ Ultraviolet
Far-UV จะอยู่ในช่วง 222 nm สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของมนุษย์
แต่ไม่สามารถทำอันตรายใดๆ ต่อมนุษย์ได้ และไม่ทำให้เกิดมะเร็ง
สามารถใช้ได้แม้ในขณะที่มีคนอยู่ ทำให้ฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิว
สิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง

ดูสินค้า

3 เหตุผลที่เลือกใช้

Far-UVC Light

งานศึกษาวิจัยอ้างอิง

UVC เป็นแสงที่มีความ
อันตราย เพราะแสง UV-C
สามารถทำให้สารพันธุกรรม
มีปัญหา แต่แสงยูวีซีก็ไม่สามารถ
ส่องลงมายังโลกได้เพราะโลก
มี Ozone คอยป้องกันไว้
ดูสินค้า

จากภาพแสดงความแตกต่างกัน ของแสงยูวีความยาวคลื่น 2 ช่วง คือ 254 นาโนเมตร และ 222 นาโนเมตร ในการส่องทะลุดวงตาของมนุษย์ พบ ว่า แสงUV ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร จะทะลุทะลวงชั้นของดวงตาได้ลึกจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ ในขณะที่แสง 222 นาโนเมตร จะมีความปลอดภัยมากกว่า

UVC กับ Far-UVC Light
ต่างกันยังไง?

ทั้ง UVC และ Far-UVC Light ทั้งคู่คือแสง UV ที่อยู่สุดของ Ultraviolet Far-UV จะอยู่ในช่วง 222 nm สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของมนุษย์ แต่ไม่สามารถทำอันตรายใดๆ ต่อมนุษย์ได้ และไม่ทำให้เกิดมะเร็งสามารถใช้ได้แม้ในขณะที่มีคนอยู่ ทำให้ฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิวสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง

ดูสินค้า

NEW PRODUCT
Far-UVC Light

3 เหตุผลที่เลือกใช้
Far-UVC Light

สถานการณ์ใช้งาน

สามารถติดตั้งในที่สูง เช่น บนเพดานเพื่อฉายรังสีให้ทั่วบริเวณ สามารถปิดใช้งานหรือกำจัดไวรัสและแบคทีเรียได้หลากหลายทั้งในอากาศและบนพื้นผิวของสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแตกต่างจากแสง UVC ที่คลื่น 254nm สามารถใช้ได้แม้ในขณะที่มีคนอยู่ ทำให้ สามารถฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิวสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง