โคมไฟตั้งโต๊ะ UV-C ยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C

1,990.00 ฿

โคมไฟตั้งโต๊ะสำหรับการยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C

โคมไฟตั้งโต๊ะ UV-C ยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C

1,990.00 ฿

หมวดหมู่: ,