สัญญาณกันขโมย Home set

9,990.00 ฿

  • ควบคุมและแจ้งเตือนผ่าน Smart Phone
  • Hub (WIFI Alarm Panal) แบบไร้สายสัญญาณ จำนวน 1 ชิ้น
  • สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวจำนวน 2 โซน